• Ανταποκριτές Ξένου Τύπου

  Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας & Προβολής μεριμνά για τη διαπίστευση και την παροχή γενικών διευκολύνσεων στους ανταποκριτές Ξένου Τύπου.

 • Διαπίστευση ανταποκριτών & συνεργατών Ξένου Τύπου

  Προκειμένου να διαπιστευθούν οι ανταποκριτές/ συνεργάτες/ βοηθοί Ξένου Τύπου οφείλουν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας:

  Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, 101 63 Αθήνα
  (όπισθεν του Παντείου Πανεπιστημίου)
  Τηλ.: 210 9098321-3, 9098177, 9098187
  Φαξ: 210 9098313, 9098344
  e-mail: foreign.correspondents@minpress.gr

  Tα απαιτούμενα από την Υπηρεσία μας δικαιολογητικά για την πρώτη διαπίστευση ενός Ανταποκριτή Ξένου Τύπου είναι τα ακόλουθα:

  1. Πρωτότυπη επιστολή του ξένου Ειδησεογραφικού Οργανισμού που εκπροσωπείται (με έδρα στο εξωτερικό), στην οποία βεβαιώνεται ότι ο δημοσιογράφος ορίζεται ανταποκριτής του στην χώρα μας για το έτος 2015.
  2. Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου (ή αστυνομικής ταυτότητας).
  3. Βεβαίωση φορέα κοινωνικής ασφάλισης/ ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  4. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικεία ΔΟΥ (σημείο όπου αναφέρεται ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και ΑΦΜ φορολογουμένου και έτος δήλωσης εισοδήματος).
  5. Δημοσιογραφική ταυτότητα (αν υπάρχει).
  6. Δείγμα δουλειάς κατά τη διάρκεια της τελευταίας διετίας (δημοσιεύματα, links κλπ.).
  7. Βιογραφικό σημείωμα
  8. Μία (1) φωτογραφία τύπου διαβατηρίου.
  9. Αίτηση πρώτης διαπίστευσης (επισυνάπτεται - ωστόσο πρέπει να υποβληθεί προσωπικά από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία μας).
  10. Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναφέρεται ότι η δημοσιογραφία αποτελεί το κύριο επάγγελμα του ενδιαφερομένου, ότι δεν ασκεί παράλληλα άλλο επάγγελμα και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί.

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση της διαπίστευσης ανταποκριτών/ συνεργατών/ βοηθών ξένου Τύπου είναι τα ακόλουθα:

  1. Πρωτότυπη επιστολή του Ειδησεογραφικού Οργανισμού που εκπροσωπείται (με έδρα στο εξωτερικό) στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο ανταποκριτής (ή συνεργάτης) θα συνεχίσει να εργάζεται κατά το προσεχές έτος  με το ίδιο εργασιακό καθεστώς. Μέχρι την προσκόμιση της πρωτότυπης επιστολής, γίνεται δεκτή η αποστολή της μέσω fax/ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  2. Αποκόμματα δημοσιευμάτων (για τον έντυπο τύπο), ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αναφορικά με την επαγγελματική δραστηριότητα του ανταποκριτή, φωτορεπόρτερ ή συνεργάτη Ξένου Τύπου κατά το παρελθόν έτος.
  3. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας εκκαθαριστικού σημειώματος από την οικεία ΔΥΟ και, συγκεκριμένα, το σημείο της σελίδας όπου αναφέρεται η ιδιότητα του φορολογούμενου, ο ΑΦΜ και το έτος δήλωσης εισοδήματος. Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να επικαλυφθούν κατά την υποβολή του φωτοαντιγράφου στην Υπηρεσία
  4. Βεβαίωση του φορέα κοινωνικής ασφάλισης / ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι η δημοσιογραφία αποτελεί το κύριο επάγγελμα και ότι δεν ασκείται παράλληλα άλλο επάγγελμα. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταγράφουν ενδεχόμενη συνταξιοδότησή τους.
 • Χορήγηση/ ανανέωση άδειας διαμονής

  Για τη χορήγηση/ ανανέωση της άδειας διαμονής έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση ο υπήκοος τρίτης χώρας, εφόσον έχει εισέλθει στη χώρα με ειδική θεώρηση εισόδου ως ανταποκριτής ξένου Τύπου και έχει διαπιστευθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας, όπως προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 3386/2005, άρθρο 38, Ν. 4251/ 2014, ΚΥΑ 30825/ 2014).

  Η εν λόγω άδεια διαμονής εκδίδεται για χρονικό διάστημα ενός έτους κατά κανόνα και μπορεί να ανανεώνεται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

  Η αίτηση για χορήγηση ή ανανέωση της ανωτέρω άδειας διαμονής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται στην αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντος.

 • Ασφάλιση ή έκδοση βεβαίωσης νόμιμης απαλλαγής

  Για θέματα ασφάλισης ή έκδοσης βεβαίωσης νόμιμης απαλλαγής οι ανταποκριτές/ συνεργάτες οφείλουν να απευθύνονται στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης / ΕΤΑΠ ΜΜΕ (πρώην ΤΑΙΣΥΤ /Ταμείο Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών & Υπαλλήλων Τύπου).


  Το Ταμείο ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1940 (ως κλάδος Κύριας Ασφάλισης). Από το 1976 με το Π.Δ. 598/76 συστάθηκαν και λειτουργούν οι κλάδοι Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας και Ασθένειας. Από το 1979 με τον Ν. 940/1979 συστάθηκε στο Ταμείο και ο κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ο οποίος άρχισε να λειτουργεί από το 1983.


  Οι Ανταποκριτές Ξένου Τύπου υπήχθησαν στον Κλάδο Ασθενείας του ΤΑΙΣΥΤ με το Νόμο 2335/95, άρθρο 2, παρ. 5. Με το Νόμο 2676/99 υπήχθησαν στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.


  Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα, Τ.Κ. 105 61
  Τηλ.: 210 3233 036, 210 3240 153, 210 3225 730
  Φαξ: 210 3247 935

 • Έκδοση και ανανέωση των δελτίων ελεύθερης χρήσης ειδών και αυτοκινήτου

  Προκειμένου για έκδοση και ανανέωση των δελτίων ελεύθερης χρήσης ειδών και αυτοκινήτου, που υπάγονται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής, οι ανταποκριτές οφείλουν να απευθύνονται στις παρακάτω Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών:


  I. Διεύθυνση Τελωνείων Αττικής
  Πλατεία Αγ. Νικολάου, 18510, Πειραιάς
  Τηλ.: 210 4511 288

  II. Α΄ Τελωνείο Πειραιά
  Περιοχή Λούκου (Πύλη Ε1)
  18510 Λιμάνι Πειραιά
  Τηλ.: 210 4627476
  Φαξ: 210 4612069

  III. Τελωνείο Αθηνών
  12 χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας
  14410 Μεταμόρφωση Αττικής
  Τηλ.: 210 2889711-14
  Φαξ: 210 2829890

 • 1
 • 2

l 4487 2017 eng ch d banner

emedia banner

banner diagonismoi 6

 

agf banner

 

banner el ch

 

 1. Διαφάνεια
 2. Βιβλιοθήκη
 3. Πασιθέα

e diafaneia

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Διαφάνειας

lib

Χάρη στο διαδίκτυο, οι ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (ΙΟΜ), της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ) και Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜΘ) είναι πλεόν προσβάσιμες στο ευρύ κοινό.

Οι συνδέσεις που ακολουθούν δίνουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο πληροφοριακό υλικό που αφορά, τόσο ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον οπτικοακουστικό τομέα σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο.

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο της e-Βιβλιοθήκης

pasithea

Καλώς ήλθατε στην e-Πασιθέα! Αναζητήστε πληροφορίες για:

 • όλα τα έντυπα που κυκλοφορούν στη χώρα μας
 • τα προγράμματα διαφημιστικής προβολής φορέων δημοσίου
 • τη διαφημιστική προβολή & δαπάνη στο δημόσιο
 • στοιχεία δημοσκοπήσεων στο δημόσιο

Κάντε κλικ εδώ για μετάβαση στον ιστότοπο του e-Πασιθέα