Απασχόληση, Επενδύσεις, Επιχειρηματικότητα: «Ψηφιακή Εποχή» από τον ΓΓΕΕ, Χρήστο Σίμο

Από αριστερά: Βασίλης Γιαννακόπουλος, Υπεύθυνος Μάρκετινγκ της εταιρείας scify, Χρήστος Σίμος, ΓΓΕΕ στο ΥΨΗΠΤΕ,, Ευγενία Φωτονιάτα, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Μιχάλης Παπαγιάννης, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα (συντονιστής του πάνελ)

Στο Συνέδριο της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με θέμα την Απασχόληση, τις Επενδύσεις και την Επιχειρηματικότητα συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Χρήστος Σίμος. Κατά την εισήγηση του, η οποία πραγματοποιήθηκε στη θεματική «Ψηφιακή Εποχή» στις 29 Ιανουαρίου, ο Χ. Σίμος παρουσίασε τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας που αφορούν στην ενίσχυση των ψηφιακών παραγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκαν οι δράσεις που αφορούν την υποστήριξη και ενίσχυση των νέων παραγωγών οπτικοακουστικών μέσων και κυρίως των Ψηφιακών Παιχνιδιών και του animation. Πιο συγκεκριμένα:

  • Υποστήριξη των δράσεων των εγχώριων φορέων
  • Διοργάνωση εθνικών αποστολών σε ξένα φόρα  και επιχειρηματικές εκθέσεις
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων τα όποια ενδυναμώνουν τη συγκεκριμένη κοινότητα, ενισχύουν την εξωστρέφεια της και προβάλλουν τη χώρα στο εξωτερικό όπως το Athens Games Festival και το Athens Animation Agora

Κατά την εισήγηση του, ο Χ. Σίμος επισήμανε ακόμη τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Ανάπτυξη Ψηφιακών Παιχνιδιών και την Τέχνη της Εμψύχωσης (animation), η οποία υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας. Τα προγράμματα αυτά, σημείωσε, υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με 4 πανεπιστήμια και πραγματοποιήθηκαν σε 3 πόλεις και συγκεκριμένα Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Σύρο.

Επιπλέον αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις και τα σεμινάρια που στοχεύουν στον οπτικοακουστικό γραμματισμό και απευθύνονται κυρίως σε νέους, στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΓΓΕΕ στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το παιδί με εργαστήρια οπτικοακουστικής παιδείας.

Παρουσίασε επίσης τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τα επενδυτικά κίνητρα για τις οπτικοακουστικές παραγωγές όπως το cash rebate και την έκπτωση φόρου.

Τέλος, αναφέρθηκε συνοπτικά στις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής του ΥΨΗΠΤΕ που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ποδοσφαίρου (VAR), αλλά και στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων που χρησιμοποιεί το ΥΨΗΠΤΕ.