Ανάρτηση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου Δ.Σ. – Γενικού Διευθυντή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικού Διευθυντή του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (ΑΔΑ: 9ΩΝΤ6Η6-ΛΗΨ).

Στην πρόσκληση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η σχετική προθεσμία : «… αρχίζει
στις 26 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 14 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής
υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. …»

Μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ.