Απόφαση κήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος ως άγονου και επαναπροκήρυξης του