Δευτέρα, 20/03/2023

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας είναι δημόσια Υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.

Αποστολή της είναι η δημόσια ενημέρωση με έμφαση στην Κυβέρνηση και τους φορείς της, η παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμβούλου σε θέματα ενημέρωσης, η παρακολούθηση και διατύπωση προτάσεων, καθώς και η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στον τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, η διαμόρφωση της πολιτικής του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας και η συνολική οργάνωση και διαχείριση της επικοινωνίας του κράτους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Στόχος της παρούσας σελίδας είναι η γνωστοποίηση σε κάθε ενδιαφερόμενο της ιστορίας της σημερινής Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Για την εξυπηρέτηση του στόχου αυτού, παρατίθεται στην ενότητα Ίδρυση και Θεσμικό Πλαίσιο ένας κατάλογος όλων των ιδρυτικών νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν τους Οργανισμούς που προϋπήρξαν της σημερινής Γενικής Γραμματείας, καθώς και της σημερινής Γενικής Γραμματείας. Στην αυτή ενότητα αναφέρονται και τα ΦΕΚ διορισμού και ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων.

Το κτήριο όπου στεγάζεται η Υπηρεσία βρίσκεται στο Δήμο Καλλιθέας, στη διασταύρωση των οδών Φραγκούδη 11 και Αλ. Πάντου, πίσω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο (στον αριθμό 136 της λεωφόρου Συγγρού). Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτήριο γραφείων ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής σχεδίασης και εμφάνισης, στον περιβάλλοντα χώρο του οποίου έχει προβλεφθεί σημαντικός χώρος πρασίνου.

Το συνολικό εμβαδόν του ανέρχεται σε 16.700 τ.μ., εκ των οποίων τα 8.900 τ.μ. αφορούν σε υπέργειους γραφειακούς χώρους (ισόγειο και έξι όροφοι). Υπάρχουν, επίσης, τρεις υπόγειοι όροφοι, οι οποίοι έχουν διαμορφωθεί σε βοηθητικούς χώρους, καθώς και σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων 150 θέσεων.

Η κατασκευή του κτηρίου είναι σύμφωνη με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς, ενώ η χωροταξική κατανομή των λειτουργικών ενοτήτων του και η διαμόρφωση των γραφειακών χώρων έγινε βάσει των ισχυόντων κανονισμών για κτήρια επιτελικής δημόσιας διοίκησης. Το νέο κτήριο κατασκευάστηκε με δαπάνες και επίβλεψη της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου Α.Ε. και το κόστος κατασκευής του ανήλθε σε 31.350.000 ευρώ. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 500 εργαζόμενους περίπου, ενώ υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης έως και 500 επισκεπτών ημερησίως.

Μπορεί, ακόμη, να εξυπηρετήσει άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζοντας δάπεδα ήπιων κλίσεων για τα ειδικά αμαξίδια, κατάλληλη σήμανση και εύκολη πρόσβαση στους ανελκυστήρες και στους γραφειακούς χώρους όλων των ορόφων.Το νέο κτήριο διαθέτει σύγχρονη βιβλιοθήκη, η οποία εκτείνεται σε δύο επίπεδα (1ο υπόγειο, ισόγειο) η οποία εκτός από σπάνιες εκδόσεις, διαθέτει βιβλιοδετημένους τόμους εφημερίδων και περιοδικών προηγούμενων ετών.

Το κτήριο περιλαμβάνει χώρους βοηθητικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν όλες τις λειτουργικές ενότητες της Υπηρεσίας, όπως: Αίθουσες συσκέψεων, Αίθουσες διδασκαλίας, Φωτοαντιγραφικό κέντρο, Μικρούς χώρους κυλικείου (πολυκουζινάκια) σε κάθε όροφο, Κυλικείο και χώρο συνεστιάσεων εμβαδού 130 τ Μ., με τραπεζάκια και καθίσματα και με δυνατότητα φιλοξενίας catering, Θυρίδες ανακοινώσεων, Ιατρείο, Χώρο στάθμευσης, Καταφύγιο (μέρος του υπογείου), Χώρος συγκέντρωσης ανακυκλώσιμων υλικών (χαρτί και αναλώσιμα μηχανογραφικού εξοπλισμού).


Αναλυτικότερα, για την επίτευξη της αποστολής της, η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας μεριμνά για:

 1. την έγκυρη και αντικειμενική πληροφόρηση του ελληνικού λαού,
 2. την ενεργή συμμετοχή στην πρόσληψη, επεξεργασία και διοχέτευση προς την κυβέρνηση, τους δημοσίους φορείς και τους πολίτες, της αναγκαίας πληροφορίας,
 3. την ενεργή συμμετοχή στο συντονισμό της κυβερνητικής ενημέρωσης,
 4. την υποστήριξη του Πρωθυπουργού και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου σε αρμοδιότητες και δράσεις συναφείς προς την αποστολή και το έργο της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας καθώς και την ενημέρωση της πολιτικής, πολιτειακής ηγεσίας και των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στη βουλή των Ελλήνων,
 5. τη συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς του δημοσίου τομέα σε θέματα ενημέρωσης,
 6. την αξιοποίηση διεθνών πρακτικών, προκειμένου να ενισχυθεί το έργο της κυβέρνησης και των φορέων του δημοσίου, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 7. την παρακολούθηση και την εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την διατύπωση εισηγήσεων, προτάσεων και μελετών για ρυθμίσεις που αφορούν στον Τύπο γενικά, στα οπτικοακουστικά και λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην ψηφιακή τηλεόραση και ψηφιακά μέσα και στην εφαρμογή της νομοθεσίας σε αυτά,
 8. την διαφύλαξη των αρχείων της νεώτερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης,
 9. τη κατά νόμο συμβολή στην εποπτεία του Δημοσίου Διαδικτύου, Ραδιοφωνίας, και Τηλεόρασης,
 10. την εποπτεία του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ Α.Ε), καθώς και την επικουρία συναφών άρχων και υπηρεσιών,
 11. την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού στα θέματα οπτικοακουστικής πολιτικής για τις προγραμματικές περιόδους ενίσχυσης της χώρας από ευρωπαϊκούς πόρους, στον συντονισμό και παρακολούθηση των διαδικασιών που αφορούν στην οργάνωση και στην χρήση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων οπτικοακουστικής πολιτικής και νέων μέσων,
 12. την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Διακρατικές Συνθήκες σε θέματα οπτικοακουστικής πολιτικής και μέσων,
 13. το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιοποίηση των αντιστοίχων προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδρυση και στήριξη θεσμών που υπηρετούν την πληρέστερη ενημέρωση του ελληνικού λαού,
 14. τη συμμετοχή στη συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων αναγομένων στον ευρύτερο κύκλο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ιδίως στα εθνικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά κ.λπ. θέματα του ελληνικού χώρου και του ελληνισμού γενικά, καθώς και στα διεθνή θέματα που έχουν σχέση με τη χώρα και τους διεθνείς οργανισμούς που αυτή μετέχει (Ε.Ε., Ο.Α.Σ.Ε, ΟΗΕ, κ.λπ.),
  ιε) την επεξεργασία, διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνιακής στρατηγικής για τη χώρα,
  ιστ) τη συστηματική και συντονισμένη προβολή της χώρας και την επικοινωνία των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς,
 15. την αναβάθμιση, εκσυγχρονισμό, ομοιογένεια και συντονισμό των επικοινωνιακών δράσεων του Δημοσίου ώστε να είναι άμεσες, αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές,
 16. την ενημέρωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και λοιπούς αρμόδιους φορείς, των οργάνων του Κράτους και της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα και εξελίξεις και για τις απόψεις των Ελληνικών και ξένων ΜΜΕ, καθώς και της Ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης, για θέματα που αφορούν τη χώρα,
 17. την συμβολή για τη καλλιέργεια εθνικών, πνευματικών και πολιτιστικών γενικά σχέσεων με τον απόδημο Ελληνισμό και την ενημέρωσή τους για τα ζητήματα που τον αφορούν.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τη νομοθεσία σχετικά με τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας.

Πληροφορίες

Φραγκούδη 11 & Αλεξάνδρου Πάντου
Καλλιθέα, Τ.Κ. 101 63 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 1318000, 210 9098000
E-mail: information@minpress.gr
Twitter: @mediagovgr
Facebook: facebook.com/mediagovgr

Τελευταία Νέα

X