Τετάρτη, 22/03/2023

Διαγωνισμοί

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την υδραυλική δοκιμή φιαλών κατάσβεσης FM-200 και CO2 στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: ΨΩΕ9465ΙΧΦ-ΗΣΓ Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 05/04/2016 ημέρα Τρίτη και έως τις 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών : 06/04/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σχετικά με τη διενέργεια Πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων Oracle (τύπου Full_Use standard edition 2), για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Γ.Γ.Ε.Ε.».

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι: ΑΔΑ: 771465ΙΧΦ-Ο7Δ Ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 04/04/2016 ημέρα Δευτέρα και έως τις 14:00 μ.μ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΓΓΕΕ, 1ος όροφος Ημερομηνία αποσφράγισης των...

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε)

Ημερομηνία Έναρξης: 1/3/2016 Ημερομηνία Λήξης: 8/3/2016 Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ Διαβάστε την πρόσκληση εδώ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα 01/3/2016 Α.Π. 587 Ο Υπουργός Επικρατείας Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. του ν. 4339/2015 (Α΄133/29-10-2015)...

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των τόνερ – μελανιών των εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοτυπικών και φαξ της Γ. Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για ένα (1) έτος

Υπ’αριθμ. 1953/01.02.2016 «Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών αναγόμωσης των τόνερ – μελανιών των εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων, φωτοτυπικών και φαξ της Γενικής...

Πρόσφατα άρθρα

X