Χαιρετισμός ΓΓ Ενημέρωσης & Επικοινωνίας στη Διάσκεψη για τον Προσκυνηματικό τουρισμό