Σάββατο, 03/12/2022

Κινηματογραφήσεις & Φωτογραφίσεις

Το Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης  της Διεύθυνσης Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης  μεριμνά για την παροχή σε ξένους, εν γένει, δημοσιογράφους και σε τηλεοπτικά συνεργεία επαγγελματικών διευκολύνσεων για την άσκηση του έργου τους.

Εξυπηρέτηση on visit δημοσιογράφων & τηλεοπτικών συνεργείων

Το Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης  της Διεύθυνσης Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης  παρέχει στους εκπροσώπους των ξένων ΜΜΕ τις απαραίτητες διευκολύνσεις  και υποστήριξη για την άσκηση του έργου τους.

Οι δημοσιογράφοι που αναζητούν υλικό ή ενδιαφέρονται να επισκεφτούν τη χώρα μας προκειμένου να συλλέξουν υλικό, να λάβουν συνεντεύξεις από αξιωματούχους της κυβέρνησης,  πολιτικούς και εκπροσώπους φορέων  για την πραγματοποίηση των ρεπορτάζ τους, μπορούν να  απευθύνουν   το αίτημά τους στο e –mail: Public.relations1@minpress.gr

Άδειες Κινηματογράφησης  & Φωτογράφισης σε ξένους δημοσιογράφους & ΜΜΕ

Το Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών ΜΜΕ της Διεύθυνσης Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης παρέχει επαγγελματικές διευκολύνσεις σε τηλεοπτικά συνεργεία ξένων ΜΜΕ και φωτορεπόρτερ για τη λήψη σκηνών και φωτογραφιών στο πλαίσιο παραγωγής ντοκιμαντέρ και  εκπομπών ενημερωτικού, τουριστικού, επιστημονικού  και πολιτιστικού περιεχομένου για την Ελλάδα.

Ξένα τηλεοπτικά  συνεργεία που επιθυμούν να κινηματογραφήσουν ή να φωτογραφίσουν στην Ελλάδα θα πρέπει να αποστέλλουν το αίτημά τους στο public.relations1@minpress.gr

Προκειμένου:

Α)  να λάβουν το έγγραφο παροχής επαγγελματικών διευκολύνσεων, εφόσον το επιθυμούν. Το συγκεκριμένο έγγραφο έχει χαρακτήρα συστατικής επιστολής προς τις αρμόδιες πολιτικές και αστυνομικές αρχές και δεν αποτελεί άδεια. Αφορά λήψεις σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους και όπου δεν απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας λήψεων από τις αρμόδιες αρχές.

Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής :

 1. Το μέσο (τηλεοπτικό σταθμό, δίκτυο, εταιρεία παραγωγής, εφημερίδα, κλπ) που εκπροσωπούν.
 2. Ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης από την Ελλάδα.
 3. Ημερομηνίες και τοποθεσίες κινηματογράφησης/φωτογράφισης στην Ελλάδα.
 4. Τα στοιχεία των μελών του συνεργείου ( στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου εν ισχύ: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία λήξης διαβατηρίου, ιδιότητα μελών  συνεργείου).

Β) να διευκολυνθούν στην διαδικασία έκδοσης ειδικών αδειών κινηματογράφησης-φωτογράφισης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται κατά περίπτωση ειδική άδεια για την πραγματοποίηση γυρισμάτων και τη λήψη φωτογραφιών σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, μουσεία, σε στρατιωτικές/λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, σταθμούς μετρό κ.α., σε παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για υποβρύχιες ή εναέριες λήψεις σκηνών. 

  Ειδικότερα,

(Ι) Για κινηματογράφηση και φωτογράφιση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Το Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης μπορεί να διαμεσολαβήσει ώστε να λάβουν τη σχετική άδεια τα ξένα τηλεοπτικά συνεργεία. Για την έκδοση της άδειας απαιτείται αρχικά η συμπλήρωση της  αίτησης  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού  και η αποστολή της στο public.relations1@minpress.gr, το οποίο και θα την διαβιβάσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

 Η αίτηση για κινηματογράφηση/φωτογράφιση σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία θα πρέπει να στέλνεται  τουλάχιστον ένα μήνα πριν και να  συνοδεύεται από τα εξής:

 1.  Σενάριο –περιγραφή έργου.
 2. Κατάλογο και περιγραφή του τεχνολογικού εξοπλισμού.
 3. Τα στοιχεία των μελών του συνεργείου (στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου εν ισχύ: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία λήξης διαβατηρίου, ιδιότητα μελών  συνεργείου).
 4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι θα σεβαστεί τους όρους της κείμενης νομοθεσίας και ότι έχει λάβει γνώση για την καταβολή των νομίμων τελών.
 5. Σε περίπτωση που ο παραγωγός υποβάλλει το σχετικό αίτημα μέσω τρίτου/εκπροσώπου, απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση.

(ΙΙ) Για κινηματογράφηση σε στρατιωτικές/λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, σταθμούς  μετρό κ.α., σε παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για υποβρύχιες ή εναέριες   λήψεις σκηνών  απαιτείται ειδική άδεια.

 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν το αίτημά τους στο Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών ΜΜΕ (public.relations1@minpress.gr )  τουλάχιστον τρεις  εβδομάδες  πριν, αναφέροντας τα εξής:

 1. Σενάριο – περιγραφή έργου.
 2. Το μέσο που  εκπροσωπούν.
 3. Ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης από την Ελλάδα.
 4. Ημερομηνίες και τοποθεσίες κινηματογράφησης/φωτογράφισης στην Ελλάδα.
 5. Τα στοιχεία των μελών του συνεργείου (στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου εν ισχύ: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία λήξης διαβατηρίου, ιδιότητα μελών συνεργείου).

     Προσοχή!

 • Τα μέλη των κινηματογραφικών συνεργείων που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν λήψεις με χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (drones) παρακαλούνται να απευθύνουν το αίτημά τους στο Τμήμα Υποστήριξης Διεθνών Μέσων Ενημέρωσης ( relations1@minpress.gr ) έχοντας συμπληρώσει τη σχετική αίτηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την κινηματογράφηση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις κινηματογράφησης/φωτογράφισης μπορεί να απαιτούνται τέλη.

Τελευταία Νέα

X