Εκπαίδευση και νέα μέσα: Δυνατότητες και περιορισμοί για το παιδί και τον πολίτη

Ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Γιώργος Φλωρεντής χαιρέτισε ημερίδα με θέμα «Εκπαίδευση και νέα μέσα: Δυνατότητες και περιορισμοί για το παιδί και τον πολίτη».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.