Ενημέρωση στη νοηματική για την προστασία από την πανδημία