Πέμπτη, 09/02/2023

Κατεβάστε τις εκδόσεις μας

Τίτλος
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 18 (Ιούνιος-Αύγουστος)
 1 αρχείο (α)  30 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 17 (Μάιος)
 1 αρχείο (α)  12 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 16 (Απρίλιος)
 1 αρχείο (α)  11 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 15 (Μάρτιος)
 1 αρχείο (α)  2 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 14 (Φεβρουάριος)
 1 αρχείο (α)  4 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2019, τευχ. 13 (Ιανουάριος)
 1 αρχείο (α)  2 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 12 (Δεκέμβριος)
 1 αρχείο (α)  1 download
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 11 (Νοέμβριος)
 1 αρχείο (α)  0 download
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 10 (Οκτώβριος)
 1 αρχείο (α)  2 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 9 (Σεπτέμβριος)
 1 αρχείο (α)  8 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 6-8 (Ιούνιος-Αύγουστος)
 1 αρχείο (α)  8 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 5 (Μάιος)
 1 αρχείο (α)  1 download
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 4 (Απρίλιος)
 1 αρχείο (α)  2 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 3 (Μάρτιος)
 1 αρχείο (α)  1 download
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 2 (Φεβρουάριος)
 1 αρχείο (α)  3 λήψεις
Λήψη αρχείου
Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού (ΔΕΣ). 2018, τευχ. 1 (Ιανουάριος)
 1 αρχείο (α)  2 λήψεις
Λήψη αρχείου
Θεσσαλονίκη-Τεκμήρια Φωτογραφικού Αρχείου
 1 αρχείο (α)  43 λήψεις
Λήψη αρχείου
Ψυχική Ασθένεια & ΜΜΕ
 1 αρχείο (α)  24 λήψεις
Λήψη αρχείου
Αθήνα-Τεκμήρια Φωτογραφικού Αρχείου
 1 αρχείο (α)  64 λήψεις
Λήψη αρχείου
ΜΜΕ & Λογοτεχνία: Το παρόν Και Το Μέλλον Μιας Συμπόρευσης
 1 αρχείο (α)  31 λήψεις
Λήψη αρχείου
Κανόνες Συμπεριφοράς Καθημερινής Επικοινωνίας με Άτομα με Αναπηρία 2009
 1 αρχείο (α)  19 λήψεις
Λήψη αρχείου
Κανόνες Συμπεριφοράς Καθημερινής Επικοινωνίας με Άτομα με Αναπηρία 2008
 1 αρχείο (α)  15 λήψεις
Λήψη αρχείου
Greece Unfolds Through GNA Newsletters
 1 αρχείο (α)  14 λήψεις
Λήψη αρχείου
Η Εφήμερη Πρόκληση. Εφημερίδες: Ιδιαιτερότητες & Προκλήσεις
 1 αρχείο (α)  30 λήψεις
Λήψη αρχείου
Αναπηρία & ΜΜΕ
 1 αρχείο (α)  24 λήψεις
Λήψη αρχείου
About Greece
 1 αρχείο (α)  30 λήψεις
Λήψη αρχείου
About Brand Greece
 1 αρχείο (α)  16 λήψεις
Λήψη αρχείου
Τα Πρακτικά Της Ημερίδας «Παιδιά Και ΜΜΕ: Οι Ανήλικοι Στον Κόσμο Της Επικοινωνίας»
 1 αρχείο (α)  22 λήψεις
Λήψη αρχείου
Τα Πρακτικά της Ημερίδας «Γυναίκα και ΜΜΕ»
 1 αρχείο (α)  16 λήψεις
Λήψη αρχείου
    X