Ο Γ. Γ. Ενημέρωσης & Επικοινωνίας Λ. Κρέτσος στο συνέδριο ECONOMIST