Δευτέρα, 20/03/2023

Οργανόγραμμα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έχει ως αποστολή της τη δημόσια ενημέρωση με έμφαση στην Κυβέρνηση και στους φορείς της, την παροχή υπηρεσιών δημοσίου συμβούλου σε θέματα ενημέρωσης, την παρακολούθηση, διατύπωση προτάσεων και εφαρμογή της νομοθεσίας, που αφορά στον Τύπο και στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ, τη διαμόρφωση της πολιτικής του κράτους στο χώρο των οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα και με τις εξελίξεις της τεχνολογίας, καθώς και το στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής, όπως αυτή καθορίζεται από την Κυβέρνηση και τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα, με στόχο το συντονισμό και την αποτελεσματική διαχείριση της επικοινωνίας της Κυβέρνησης με την εσωτερική και διεθνή κοινή γνώμη, την προβολή της εικόνας της χώρας και των ελληνικών θέσεων στο εξωτερικό και την εξυπηρέτηση των αναγκών του κοινού για ελεύθερη και πολυφωνική ενημέρωση και πληροφόρηση.

Ειδικότερα, για την επίτευξη της ανωτέρω αποστολής της η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μεριμνά για:

α) το συντονισμό της ενημέρωσης της Κυβέρνησης, της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας και των πολιτικών κομμάτων,
β) την έγκυρη, αντικειμενική και πολυφωνική πληροφόρηση των Ελλήνων πολιτών,
γ) την υποστήριξη του Πρωθυπουργού, του Υπουργού στον οποίο υπάγεται και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στην άσκηση των καθηκόντων τους,
δ) την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής, με στόχο τη συστηματική και συντονισμένη προβολή και αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της χώρας, την επικοινωνία των ελληνικών θέσεων και απόψεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσω δράσεων επικοινωνιακής διπλωματίας,
ε) τη συμβουλευτική υποστήριξη σε φορείς του δημοσίου τομέα σε θέματα ενημέρωσης και επικοινωνίας,
στ) τη ρύθμιση των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την επ’ αυτών άσκηση της κρατικής εποπτείας κατά το Σύνταγμα και τους νόμους,
ζ) την εποπτεία της δημόσιας ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ ΜΠΕ Α.Ε.) και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.),
η) την ανάπτυξη του τομέα των οπτικοακουστικών μέσων σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα τεχνολογίας, ψηφιακής και οπτικοακουστικής πολιτικής,
θ)
την παρακολούθηση και την εφαρμογή της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διατύπωση εισηγήσεων, προτάσεων και μελετών για ρυθμίσεις που αφορούν στον Τύπο γενικά, στα οπτικοακουστικά και λοιπά μέσα μαζικής ενημέρωσης,
ι) την διαφύλαξη και αξιοποίηση των αρχείων της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας με έμφαση σε αυτά των μέσων ενημέρωσης.

Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας συγκροτείται από τις:
– Διεύθυνση Ενημέρωσης
– Διεύθυνση Διεθνούς Επικοινωνίας
– Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης
– τη Διεύθυνση Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης
– Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού & Διυπουργικού Επικοινωνιακού Συντονισμού

X