Τρίτη, 28/03/2023

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διπλωματίας Μέσων Ενημέρωσης είναι:

α) η υποστήριξη των ξένων ανταποκριτών και δημοσιογράφων και η αντιμετώπιση των θεμάτων της επικαιρότητας με την κατάλληλη ενημέρωση των διεθνών ΜΜΕ,

β) ο προγραμματισμός, η στοχοθεσία και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων και ενεργειών προβολής της υπηρεσίας,

γ) η ανάπτυξη, συντήρηση και εν γένει διαχείριση της ψηφιακής παρουσίας της χώρας και η προσαρμογή της στα συνεχώς μεταβαλλόμενα παγκόσμια πρότυπα καθώς και στις ανάγκες, στόχους και προτεραιότητες της Εθνικής Επικοινωνιακής Πολιτικής.

X