Δευτέρα, 20/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ είναι αρμόδιο για:

α. την ανάπτυξη και συντήρηση της ψηφιακής παρουσίας της χώρας μέσω κεντρικού ιστοτόπουενιαίας διαδικτυακής πύλης για τη χώρα και λοιπών άλλων ιστοτόπων που λειτουργούν υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, σε συνεργασία και με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

β. τον καθορισμό των στόχων, όρων, προδιαγραφών και εν γένει τρόπων άσκησης της ψηφιακής επικοινωνίας της χώρας,

γ. τη συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής για τη διασφάλιση της ομοιογένειας των ιστοτόπων των Υπουργείων, δημοσίων φορέων και οργανισμών και λοιπών κρατικών υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της αναγνωσιμότητας και χρηστικότητάς τους, την κοινή προσέγγιση των φορέων ως προς τη διαδικτυακή τους παρουσία και τη διαμόρφωση ενιαίας επικοινωνιακής εικόνας του κράτους,

δ. την υποστήριξη, συντονισμό και αξιοποίηση της λειτουργίας άλλων ψηφιακών μέσων εξωστρέφειας, προβολής και υποστήριξης της χώρας όπως ενδεικτικά ιστοτόπων, ιστολογίων, μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

ε. την οργάνωση και διαχείριση της διαδικτυακής παρουσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την προβολή του εν γένει έργου της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ιδίως μέσω της ανάπτυξης, συνεχούς ενημέρωσης και υποστήριξης του επίσημου ιστοτόπου της και των ιστοσελίδων των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού καθώς και της δημιουργίας, διαχείρισης και εν γένει υποστήριξης λογαριασμών χρήστη των υπηρεσιών της σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

X