Δευτέρα, 20/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε 24ωρη βάση και είναι αρμόδιο για:

α. τη διαπίστευση των ξένων ανταποκριτών στη χώρα, την παροχή σε αυτούς, στους ξένους εν γένει δημοσιογράφους και σε τηλεοπτικά συνεργεία διοικητικών διευκολύνσεων και τεχνικής υποστήριξης για την άσκηση του έργου τους, όπως η παραγωγή ταινιών ενημερωτικού περιεχομένου και λοιπού οπτικοακουστικού υλικού,

β. τα θέματα τήρησης αρχείου αλληλογραφίας, δημοσιευμάτων και στοιχείων, καθώς και Μητρώου και ευρετηρίου των διαπιστευμένων και εξυπηρετουμένων από την υπηρεσία ξένων ανταποκριτών ή δημοσιογράφων, καθώς και αρχείου των ανά τον κόσμο διακεκριμένων δημοσιογράφων και προσωπικοτήτων γενικά,

γ. τη διοργάνωση των τακτικών ή εκτάκτων συνεντεύξεων του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου προς τους ανταποκριτές και απεσταλμένους ξένων ΜΜΕ, καθώς και των συνεντεύξεων ξένων επισήμων,

δ. την κατάρτιση και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων ενημέρωσης εκπροσώπων των ξένων ΜΜΕ, καθώς και προγραμμάτων παραμονής και φιλοξενίας στην Ελλάδα εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ ή ξένων προσωπικοτήτων που την επισκέπτονται σε εκτέλεση αποστολής με πρόσκληση της υπηρεσίας,

ε. την διατήρηση επαφής με τους επισκεπτόμενους τη χώρα ξένους δημοσιογράφους και μετά την αναχώρησή τους και την αποστολή σε αυτούς στοιχείων και πληροφοριών, σε συνεργασία με τα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού,

στ. την υποδοχή, ενημέρωση και εξυπηρέτηση των απευθυνόμενων στη Γενική Γραμματεία φορέων και εκπροσώπων διεθνών ΜΜΕ, την παροχή γενικών διευκολύνσεων στους ανταποκριτές του ελληνικού Τύπου της αλλοδαπής και την επιμέλεια κάθε θέματος που τους αφορά,

ζ. τη συνεργασία με τις ξένες υπηρεσίες Τύπου, τα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία και τις επαγγελματικές οργανώσεις των ξένων ανταποκριτών στην Ελλάδα.

X