Τρίτη, 28/03/2023

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ενημέρωσης είναι:

α) η άμεση, πλήρης και έγκυρη ενημέρωση της Κυβέρνησης, της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας της χώρας, των κρατικών υπηρεσιών και φορέων καθώς και των πολιτικών κομμάτων για τις εσωτερικές εξελίξεις, ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος για τη χώρα και για οποιοδήποτε θέμα τους αφορά μέσω της συλλογής, επεξεργασίας και διοχέτευσης πρωτογενούς πληροφορίας από διάφορες πηγές,

β) η υποστήριξη του Πρωθυπουργού, του Υπουργού στον οποίο υπάγεται η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ) η ακριβής, αξιόπιστη και εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πολιτών για θέματα πολιτικών, χρήσης κρατικών υπηρεσιών, άσκησης των δικαιωμάτων και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας ενημέρωσης μέσω της συμμετοχής στη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση των σχετικών πληροφοριών και στην υποστήριξη αντίστοιχων επικοινωνιακών δράσεων των κρατικών υπηρεσιών,

δ) η παραγωγή, τεχνική επεξεργασία, μετάδοση και αρχειοθέτηση κάθε είδους οπτικοακουστικού υλικού της υπηρεσίας,

ε) η παραγωγή, επιμέλεια, διαχείριση και διάθεση των εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας, η οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης, ο εμπλουτισμός της με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό και η εν γένει διαχείριση του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχείου της υπηρεσίας.

Για την επιτυχή επιτέλεση του έργου της και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της η Διεύθυνση Ενημέρωσης λειτουργεί σε 24ωρη βάση.

X