Τρίτη, 28/03/2023

1. Τα Γραφεία Τύπου Εσωτερικού είναι αποκεντρωμένες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας που συνιστώνται και λειτουργούν σε Υπουργεία τα οποία εδρεύουν εκτός της πρωτεύουσας της χώρας.

2. Τα Γραφεία Τύπου εσωτερικού λειτουργούν ως Αυτοτελή Γραφεία τα οποία υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση Ενημέρωσης.

3. Στην αρμοδιότητα των Γραφείων Τύπου εσωτερικού ανήκουν:

α. η σύνταξη δελτίων που καλύπτουν τον περιφερειακό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο της χώρας, η παρακολούθηση των δελτίων ειδήσεων, των ενημερωτικών εκπομπών και των ιστοσελίδων των ενημερωτικών μέσων της περιφέρειας,

β. η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τοπικές ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας,

γ. η δημοσιογραφική κάλυψη τοπικών γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας,

δ. η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης της περιοχής τους για τις κρατικές πολιτικές και δραστηριότητες,

ε. η μέριμνα για την επαφή της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων, στις έδρες των οποίων συνιστώνται και λειτουργούν, καθώς και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτούς, με τα μέσα ενημέρωσης,

στ. η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους,

ζ. η διεκπεραίωση, σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές οδηγίες της Κεντρικής Υπηρεσίας, κάθε ζητήματος που ανάγεται στον κύκλο αρμοδιότητας της υπηρεσίας.

X