Τρίτη, 28/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ είναι αρμόδιο για:

α. την αρχειοθέτηση του υλικού και την εν γένει διαχείριση (ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, εμπλουτισμός, αξιοποίηση, διάχυση προς τρίτους) του φωτογραφικού και οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού και των συλλογών της υπηρεσίας,

β. την παραγωγή, επιμέλεια, διαχείριση και διάθεση των εκδόσεων της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

γ. την οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία της Βιβλιοθήκης της υπηρεσίας βάσει σύγχρονων βιβλιοθηκονομικών προτύπων και τον εμπλουτισμό της με έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για άμεση διάθεση στην πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία και στα Γραφεία Τύπου και Επικοινωνίας εξωτερικού,

δ. την οπτικοακουστική κάλυψη δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων τις οποίες οργανώνει ή στις οποίες συμμετέχει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

ε. την αρωγή στην τηλεοπτική κάλυψη της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο,

στ. το σχεδιασμό και την παραγωγή πρωτογενούς οπτικοακουστικού υλικού για την ανάδειξη θεμάτων της Γενικής Γραμματείας και την εν γένει προβολή της χώρας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα της υπηρεσίας,

ζ. τη συνεργασία με φορείς παραγωγής και μετάδοσης για την απόκτηση οπτικοακουστικού υλικού σχετικού με τις ανάγκες της υπηρεσίας,

η. την κατάλληλη επεξεργασία του οπτικοακουστικού υλικού με την προσθήκη ενδεικτικά γραφικών, τίτλων, υποτίτλων, μεταγλωττίσεων,

θ. τη μετάδοση του υλικού απ’ ευθείας ή μη, μέσω διαδικτύου ή και με δορυφορική μετάδοση, με τη χρήση κατάλληλων κυκλωμάτων, σε συνεργασία με την ΕΡΤ και το ΑΠΕΜΠΕ.

X