Τρίτη, 28/03/2023

Το ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΝ είναι αρμόδιο για:

α. τη δημοσιογραφική κάλυψη των επισήμων επισκέψεων μελών της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, όπως και γεγονότων και θεμάτων που αφορούν τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας,

β. τη σύνταξη των δηλώσεων και έκδοση των ανακοινώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και την άμεση προώθησή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης,

γ. την απομαγνητοφώνηση των δηλώσεων του Κυβερνητικού Εκπροσώπου στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, την αποδελτίωση των συνεντεύξεων Τύπου, των δηλώσεων και παρεμβάσεών του σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, καθώς και την τήρηση σχετικών αρχείων,

δ. την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Πρωθυπουργού, του αρμόδιου Υπουργού και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και τη διευκόλυνση στο καθημερινό τους έργο,

ε. την επιμέλεια οργανωτικών θεμάτων που αφορούν στην ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο,

στ. την ενημέρωση και εν γένει διαχείριση της διαδικτυακής παρουσίας του Κυβερνητικού Εκπροσώπου και των λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

X