Τρίτη, 28/03/2023

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης αφορούν:

α) στην επεξεργασία και διαμόρφωση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στον έντυπο, οπτικοακουστικό και διαδικτυακό χώρο,

β) στη ρύθμιση των όρων και συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων διανομής του έντυπου Τύπου και των επαγγελματικών οργανώσεων των εργαζομένων στις επιχειρήσεις των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

γ) στην κατά το Σύνταγμα και τους νόμους άσκηση της κρατικής εποπτείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καθώς και στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση ώστε να διασφαλίζονται η έγκυρη, αντικειμενική και πολυφωνική ενημέρωση των πολιτών, η οικονομική βιωσιμότητα και διαφάνεια στη λειτουργία των επιχειρήσεων των μέσων ενημέρωσης καθώς και η τήρηση των συνταγματικών επιταγών που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των μέσων μαζικής ενημέρωσης,

δ) στην εποπτεία των επικοινωνιακών προγραμμάτων διαφημιστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

X