Παράταση προθεσμίας εγγραφής στο Μ.Η.Τ. έως τις 19-06-2023

Με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Ε/358/17-05-2023 (Β’ 3293), η προθεσμία εγγραφής στο Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.) παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023.

Πιο συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ Ε/358/17-05-2023 τροποποιείται η υπ’ αριθμ. Ε/117/24-02-2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό με συμπλήρωση δεύτερου εδαφίου ως εξής: «Ειδικά για την πρώτη εγγραφή στο Μ.Η.Τ., ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών ορίζεται η 19η Ιουνίου 2023».