Περί αποστολής στοιχείων επικοινωνιακών προγραμμάτων και δράσεων διαφημιστικής προβολής και ερευνών ραδιοτηλεοπτικής αγοράς