Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ξένων εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) έτος