Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, με σταθμισμένα κριτήρια, για την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της διενέργειας της διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου σε εφαρμογή των άρθρων 5 παρ. 6 και 6 παρ. 5 του Ν. 4339/2015

Ο Α.Δ.Α. της πράξης είναι ΑΔΑ: ΩΙΙΣ465ΙΧΦ-ΗΤ9

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στην έδρα της Γ.Γ.Ε.Ε.: 19/04/2016 και ώρα 10:00 π.μ.