Σάββατο, 03/12/2022

Η Βιβλιοθήκη

 Τελευταία ενημέρωση στοιχείων: Ιούλιος 2022

Η Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης ιδρύθηκε το 1954 και διαθέτει πάνω από 17500 καταγεγραμμένους τόμους βιβλίων και πάνω από 15000 τόμους εφημερίδων.

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο -φυσικό πρόσωπο ή συλλογικό όργανο. Λειτουργεί ως δανειστική τόσο για τα στελέχη της ΓΓΕΕ όσο και για συγκεκριμένες κατηγορίες εξωτερικών χρηστών. Για την καταγραφή του υλικού η βιβλιοθήκη χρησιμοποιούσε το πρόγραμμα αυτοματισμού βιβλιοθηκονομικών λειτουργιών ΑΒΕΚΤ 5.6 μέχρι τον Ιούλιο 2022, οπότε ξεκίνησε η υλοποίηση μετάβασης στο ανοικτό λογισμικό Koha. Η διάταξη των δεδομένων που εφαρμόζεται είναι η προβλεπόμενη από τα πρότυπα UNIMARC Bibliographic και UNIMARC Authorities, ενώ η απόδοση των θεματικών κατηγοριών γίνεται σύμφωνα με το Σύστημα Δεκαδικής Ταξινόμησης Dewey (Dewey Decimal Classification).

Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη

Πριν από την επίσκεψή σας, παρακαλούμε να έχετε ενημερωθεί για τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις και, για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, να έχετε επικοινωνήσει με το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Εφόσον είναι δυνατό, παρακαλούμε να προκρίνετε την επικοινωνία μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποβολή των αιτημάτων σας. Η πλήρης ανακοίνωση με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις για τις επισκέψεις είναι διαθέσιμη στον λογαριασμό της βιβλιοθήκης στο Facebook www.facebook.com/LibraryMediaGovGR/. Παρακαλούμε το ενδιαφερόμενο κοινό να παρακολουθεί τον συγκεκριμένο λογαριασμό για ενημερώσεις που αφορούν στη λειτουργία της βιβλιοθήκης.


ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο εφημερίδων της

ΓΓΕΕ λειτουργούν από Δευτέρα-Παρασκευή, 9.30-14.30.

Για χρήση της βιβλιοθήκης και του αρχείου εφημερίδων είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας.

Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του αρχείου γίνεται μόνο με ραντεβού.

Επισημάνσεις: Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού επισημαίνεται πως (i) ενδέχεται να τροποποιούνται εκτάκτως οι μέρες/ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται η επικοινωνία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης για προγραμματισμό της επίσκεψης, (ii) η χρήση του ιστορικού Αρχείου Εφημερίδων γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού. Για τη χρήση του αρχείου, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να προωθούν το αίτημά τους στη βιβλιοθήκη με email, συμπληρώνοντας τους τίτλους των εφημερίδων που επιθυμούν να ερευνήσουν, χρονολογίες (ή συγκεκριμένες ημερομηνίες αν γνωρίζουν), αν έχουν χρονικούς περιορισμούς για την εκπόνηση της έρευνας, καθώς και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, (iii) η είσοδος στο κτίριο της ΓΓΕΕ γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ανάλογου εγγράφου.

Διεύθυνση: Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, 10163, Καλλιθέα (πλησίον Παντείου Πανεπιστημίου)
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9098039, -8026
Email: library @ mindigital . gr

Ο λογαριασμός μας στο Facebook

Ο λογαριασμός μας στο Flickr

Το κανάλι μας στο YouTube

Περισσότερες πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη εκτείνεται σε δύο επίπεδα. Στο ισόγειο βρίσκεται ο χώρος υποδοχής, το αναγνωστήριο, οι υπολογιστές για το κοινό, η συλλογή του βιβλιακού υλικού, οι τρέχουσες εφημερίδες για διάστημα δύο μηνών από την κυκλοφορία τους καθώς και δύο βοηθητικοί χώροι.

Οι τομείς που καλύπτει η συλλογή βιβλιακού υλικού είναι: ΜΜΕ, Δημόσια Διοίκηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνείς σχέσεις, Πολιτικές & Κοινωνικές επιστήμες, Δίκαιο, Λογοτεχνία, Ιστορία, Παιδεία, Πολιτισμός, Θρησκεία, Λαογραφία κ.α. Υπάρχουν αρκετές εκδόσεις των αρχών του 20ου αι. αλλά και πολύ παλαιότερες.

Στο υπόγειο φιλοξενείται το Έντυπο Αρχείο Εφημερίδων (σε τόμους) στα δύο, ειδικά διαμορφωμένα με κινητά ράφια, βιβλιοστάσια. Το αρχείο καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1902 έως και σήμερα και περιλαμβάνει πάνω από 275 τίτλους, μεταξύ των οποίων υπάρχουν εφημερίδες Αθηναϊκού και Περιφερειακού Τύπου, Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού και Ξένου Τύπου.

Στις περιπτώσεις που το επιτρέπει η κατάσταση του υλικού, υπάρχει δυνατότητα παραγωγής φωτοαντιγράφων ή σάρωσης, με εξαίρεση τους δεμένους τόμους του έντυπου αρχείου των εφημερίδων.Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να γίνει μόνο φωτογράφιση με εξοπλισμό που φέρει ο επισκέπτης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση scanner χειρός. Επισημαίνουμε ότι για χρήση του αρχείου εφημερίδων, λόγω των ειδικών συνθηκών αποθήκευσης και πρόσβασης, και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, είναι αναγκαία η εκ των προτέρων επικοινωνία με το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Σημειώνουμε ότι για κάθε χρήστη του αρχείου εφημερίδων εκδίδεται από τη βιβλιοθήκη το «Δελτίο χρήστη αρχείου εφημερίδων» (άπαξ και δωρεάν), το οποίο φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη και συμπληρώνεται σε κάθε επίσκεψη του χρήστη.

Επισημαίνεται πως οι υπηρεσίες παρέχονται από τη Βιβλιοθήκη σύμφωνα με τον ΚΩΔΙΚΑ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΑΔΑ: ΨΚΘΨ46ΜΤΛ6-ΤΦΣ). Για περισσότερες πληροφορίες βλ. σχετική ανάρτηση στον ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών.
[τελευταία ενημέρωση: Ιούλιος 2022].

IFLA Government Libraries Section

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις Κυβερνητικές Βιβλιοθήκες / Nancy Bolt και Suzanne Burge∙ μτφρ. Μαρία Μονόπωλη (Τράπεζα της Ελλάδος) και Άννα Μάστορα (Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης & Επικοινωνίας). – Χάγη: IFLA, 2014. – 74 σ.: 30 εκ. – (IFLA Professional Reports: 106)

Special Libraries Association — Government Information Division

Chartered Institute of Library and Information Professionals — Government Information Group

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Κεντρική Βιβλιοθήκη

International Coalition on Newspapers (ICON)

Europeana Newspapers – A Gateway to European Newspapers Online

Chronicling America: historic American newspapers

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων & Περιοδικού Τύπου

Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Libraries, Development and the United Nations 2030 Agenda

Πρόσβαση και ευκαιρία για όλους: πώς οι βιβλιοθήκες συμβάλλουν στην Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών [pdf – Έκθεση στα Ελληνικά]

Οι βιβλιοθήκες μπορούν να οδηγήσουν στην επίτευξη ολόκληρης της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ [pdf – Φυλλάδιο στα Ελληνικά]

Τελευταία Νέα

X